Kaste
 

Voit varata kasteajan ja paikan kirkkoherran virastosta, Keskuskatu 2, 019 677 0007

Kaste perustuu Jeesuksen antamaan kastekäskyyn:
"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti". (Matt.28:18-20).

Kaste on ilon juhla. Kasteessa Jumala liittää ihmisen Jeesuksen Kristuksen yhteyteen ja hänen kirkkonsa jäseneksi. Kaste yhdistää lapsen myös vuosisatoja kestäneeseen kristilliseen perinteeseen.

Valtaosa suomalaisista kastetaan vauvoina. Lapsi voidaan kastaa kirkossa tai kotona, tai vaikkapa isovanhempien kodissa. Yleensä kastejuhla järjestetään noin kahden kuukauden kuluttua lapsen syntymästä.

Kerran saatu kaste kantaa läpi koko elämän.

"I dopets sakrament kallar Gud var och en av oss vid namn och gör oss till sina egna. Föräldrarna bär sitt barn till dopet och ber för det tillsammans med faddrarna. Dopet gör oss till Kristi lärjungar och medlemmar i den kristna kyrkan." (Katekesen 35)