Omaisen tai ystävän kuolema on aina raskas kokemus. Tyhjyyden tunne seuraa menetystä ja suru on todellista. Siunaustilaisuudessa jätämme jäähyväiset vainajalle ja uskomme hänet Jumalan huomaan.

Ota yhteys kirkkoherranvirastoon, siellä voit sopia seuraavista asioista:

- Kirkon varaus (Myrskylässä ei ole siunauskappelia, joten siunaus toimitetaan yleensä kirkossa tai haudalla)
- Varaa pappi ja kanttori
- Varaa aika keskusteluun papin kanssa hautajaisten järjestelyistä, sisällöstä ja surutyöstä, pappi tulee mielellään myös kotikäynnille keskustelemaan kaikessa rauhassa omaisten kanssa.
- Jos sinulla on toivomuksia musiikin suhteen, voit välittää ne papin tai viraston kautta kanttorille tai ottaa yhteyttä suoraan kanttoriin.
- Seurakuntakodin varaus muistotilaisuuta varten
- Sielunkellojen soitto
- Hautapaikka

Det är alltid tungt att förlora en anhörig eller en vän. Vår förlust lämnar ett tomrum i tillvaron, och vi sörjer. Vid jordfästningen får vi ta avsked av den avlidna och överlämna honom eller henne i Guds omsorg.
Vi får tacka Gud för den tid vi fick tillsammans och be honom om styrka att kunna gå vidare utan den avlidna. Denna förrättning är till för att hjälpa oss att sörja och för att hjälpa oss att komma igenom vår sorg.

Ta kontakt med pastorskansliet, där du kan komma överens om:
- Reservering av präst och kantor
- Beställ tid för samtal med prästen om förberedelser och betydelse av jordfästning samt sorgarbete. Prästen kommer gärna även på hembesök för att diskutera i lugn och ro med de anhöriga.
- Har du öskemål beträffande musiken vid förrättningen eller minnesstunden, kan du förmedla dem via prästen eller kansliet eller kontakta kantorn direkt.
- Själaringningen
- Reservering av kapellet
- Reservering av församlingshemmet för minnestunden
- Gravplats