Kodin siunaaminen

Me saamme Jumalalta jatkuvasti hyviä lahjoja: kodin ja perheen, ruoan ja juoman, terveyden ja työn. Siksi haluamme kiittää häntä kaikesta tästä.
Siunaamalla kotimme pyydämme myös Hänen läsnäoloaan siellä. Rukoilemme rauhaa, rakkautta ja voimaa kaikille perheenjäsenille.
Kodin siunaus voidaan toimittaa muuton jälkeen tai kun elämäntilanteessa on tapahtunut ratkaiseva muutos.
Ota yhteys kirkkoherranvirastoon tai suoraan pappiin, jonka toivot toimittavan siunauksen.

Välsignelse av hemmet

Gud ger oss ständigt goda gåvor: hem och familj, mat och dryck, hälsa och arbete. Därför tackar vi honom för allt detta. Genom att välsigna hemmet ber vi också om Guds närvaro där. Vi ber om frid, kärlek och styrka för alla familjemedlemmar. Välsignelse av hem förrättas då vi har flyttat till ett nytt hem eller då livssituationen på något annat sätt avgörande förändrats. Kontakta församlingens kansli för att komma överens om detaljer. Dessutom kan Du också direkt kontakta den präst Du önskar för förrättningen.