Myrskylän seurakunta - Mörskoms församling

Ja Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Jer. 31.

Jumalanpalvelus pidetään Myrskylän kirkossa sunnuntaisin ja muina pyhäpäivinä vuonna 2023 klo 12 (katso poikkeukset lehdestä tai kotisivujen tapahtumaosiosta). Noin kerran kahdessa kuukaudessa on kaksikielinen jumalanpalvelus.

Pyhät juhlat kertovat kirkollisista toimituksista. Niitä ovat kaste, avioliittoon vihkiminen, konfirmaatio, kodin siunaaminen ja hautaan siunaaminen.

Toimitukset liittyvät elämän tärkeisiin vaiheisiin. Ne ovat merkittäviä ja juhlallisia tapahtumia perheelle ja suvulle. Niihin liittyy usein myös vahvoja tunteita. Seurakunta on läsnä näissä elämän taitekohdissa.
Kaste

Kaste perustuu Jeesuksen antamaan kastekäskyyn:
"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti". (Matt.28:18-20).

Kaste on ilon juhla. Kasteessa Jumala liittää ihmisen Jeesuksen Kristuksen yhteyteen ja hänen kirkkonsa jäseneksi. Kaste yhdistää lapsen myös vuosisatoja kestäneeseen kristilliseen perinteeseen.

Valtaosa suomalaisista kastetaan vauvoina. Lapsi voidaan kastaa kirkossa tai kotona, tai vaikkapa isovanhempien kodissa. Yleensä kastejuhla järjestetään noin kahden kuukauden kuluttua lapsen syntymästä.

Kerran saatu kaste kantaa läpi koko elämän.

"I dopets sakrament kallar Gud var och en av oss vid namn och gör oss till sina egna. Föräldrarna bär sitt barn till dopet och ber för det tillsammans med faddrarna. Dopet gör oss till Kristi lärjungar och medlemmar i den kristna kyrkan." (Katekesen 35)


Häät - Vihkiminen

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on jumalanpalvelus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta. Se on juhlava ja merkityksellinen sinetti yhdelle elämän tärkeimmistä ihmissuhteista.
Kirkolliseen vihkimiseen sisältyy myös esirukous ja siunaus. Vihittävät jättävät toinen toisensa ja yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon.

Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille.
Kyse on myös juridisesta tapahtumasta, joka edellyttää valmisteluja: kirkkoherranvirastoon otetaan yhteyttä avioliiton esteiden tutkimiseksi viimeistään seitsemän vuorokautta ennen vihkimistä.

Siviilivihkimisen ottaneet voivat myös pyytää kirkollisen siunauksen liitolleen.

Kun haluatte varata Myrskylän kirkon vihkimistä tai avioliiton siunausta varten, soittakaa ensin kirkkoherranvirastoon puh.(019) 677 0007. Myrskylän seurakunta järjestää papin vihkimiseen. Jos olette itse pyytäneet jotain muuta pappia toimittamaan vihkimisen, ilmoittakaa siitä kirkkoherranvirastoon vihkiaikaa varatessanne.

Häämusiikista kannattaa sopia hyvissä ajoin kanttorin kanssa. Myös pappi tai virasto voi välittää toivomukset.

Vihkimisen musiikki
Musiikilla on ollut perinteisesti tärkeä osa avioliittoon vihkimisessä tai avioliiton siunauksessa. Alku- ja loppumusiikit, virret sekä laulu- ja soitinesitykset tekevät toimituksesta juhlavan ja omannäköisensä.
Alku- ja loppumusiikkeja vihkimiseen on monenlaisia. Halutaan sitten tuttua, turvallista, mahtipontista, rauhallista, iloista tai yllätyksellistä, löytyy vaihtoehtoja kanttoreiden ohjelmistoista varmasti. Ohessa löydät tutuimpia häämarsseja youtube-linkkeinä.
Yleensä vihkitoimituksessa lauletaan ainakin yksi virsi. Sopivia ja suosittuja virsiä ovat mm. virsikirjan avioliitto-osaston 238, 240, 241, 822, 824. Lisäksi esim. erilaiset kiitos- ja perheeseen liittyvät virret ovat sopivia: 329, 332, 397, 462, 471, 571, 600, 818, 823. Virsiä pääset selaamaan myös netissä osoitteessa virsikirja.fi.
Vihkimisessä on usein myös laulu- tai soitinesitys joko kanttorin esittämänä tai ystävien/sukulaisten esittämänä. Tästäkin on hyvä sopia kanttorin kanssa

Vigseln är en juridisk handling genom vilken två personer offentligt bekänner sin kärlek till varandra och sin intention att leva tillsammans livet ut. Därför är vigseln också en god grund att bygga äktenskapet och familjelivet på.
Minst två vittnen bör vara närvarande vid vigseln.

Förutom den juridiska delen ingår också förbön och välsignelse i den kyrkliga vigseln. Gud får sin plats i den nya familjens liv ända från början. På så sätt visar också brudparet sin villighet att ta emot Guds hjälp i de svårigheter som de stöter på under livets gång.

Civilvigda par kan också få välsignelse för äktenskapet i kyrkan.


Häämusiikkia Youtube-linkkeinä
F. Mendelssohn - Juhlamarssi http://www.youtube.com/watch?v=4tDYMayp6Dk&feature=related
E. Melartin - Prinsessa Ruusunen http://www.youtube.com/watch?v=x3HVHki67ug&feature=related
T. Kuula - Häämarssi http://www.youtube.com/watch?v=8p8pv83cr3g&feature=related
R. Wagner - Morsiuskuoro oopperasta Lohengrin http://www.youtube.com/watch?v=vFTnFErJEu4&feature=relmfu
J. Clarke: Trumpet Voluntary http://www.youtube.com/watch?v=3qGmQbHuC9E
J.S. Bach: Preludi in C http://www.youtube.com/watch?v=urioQnRleT4
J.S. Bach: Kristus valo valkeuden http://www.youtube.com/watch?v=l3UuGPCCm_I
Pachelbel: Canon in D http://www.youtube.com/watch?v=bqj6ZpAD4L0

Häämusiikkisivusto: http://www.haamusiikki.info/haaindex.html

Hautajaiset - hautaan siunaaminen

Omaisen tai ystävän kuolema on aina raskas kokemus. Tyhjyyden tunne seuraa menetystä ja suru on todellista. Siunaustilaisuudessa jätämme jäähyväiset vainajalle ja uskomme hänet Jumalan huomaan.

Ota yhteys kirkkoherranvirastoon, siellä voit sopia seuraavista asioista:

- Kirkon varaus (Myrskylässä ei ole siunauskappelia, joten siunaus toimitetaan yleensä kirkossa tai haudalla)
- Varaa pappi ja kanttori
- Varaa aika keskusteluun papin kanssa hautajaisten järjestelyistä, sisällöstä ja surutyöstä, pappi tulee mielellään myös kotikäynnille keskustelemaan kaikessa rauhassa omaisten kanssa.
- Jos sinulla on toivomuksia musiikin suhteen, voit välittää ne papin tai viraston kautta kanttorille tai ottaa yhteyttä suoraan kanttoriin.
- Seurakuntakodin varaus muistotilaisuuta varten
- Sielunkellojen soitto
- Hautapaikka

Det är alltid tungt att förlora en anhörig eller en vän. Vår förlust lämnar ett tomrum i tillvaron, och vi sörjer. Vid jordfästningen får vi ta avsked av den avlidna och överlämna honom eller henne i Guds omsorg.
Vi får tacka Gud för den tid vi fick tillsammans och be honom om styrka att kunna gå vidare utan den avlidna. Denna förrättning är till för att hjälpa oss att sörja och för att hjälpa oss att komma igenom vår sorg.

Ta kontakt med pastorskansliet, där du kan komma överens om:
- Reservering av präst och kantor
- Beställ tid för samtal med prästen om förberedelser och betydelse av jordfästning samt sorgarbete. Prästen kommer gärna även på hembesök för att diskutera i lugn och ro med de anhöriga.
- Har du öskemål beträffande musiken vid förrättningen eller minnesstunden, kan du förmedla dem via prästen eller kansliet eller kontakta kantorn direkt.
- Själaringningen
- Reservering av kapellet
- Reservering av församlingshemmet för minnestunden
- Gravplats


Kodin siunaaminen

Me saamme Jumalalta jatkuvasti hyviä lahjoja: kodin ja perheen, ruoan ja juoman, terveyden ja työn. Siksi haluamme kiittää häntä kaikesta tästä.
Siunaamalla kotimme pyydämme myös Hänen läsnäoloaan siellä. Rukoilemme rauhaa, rakkautta ja voimaa kaikille perheenjäsenille.
Kodin siunaus voidaan toimittaa muuton jälkeen tai kun elämäntilanteessa on tapahtunut ratkaiseva muutos.
Ota yhteys kirkkoherranvirastoon tai suoraan pappiin, jonka toivot toimittavan siunauksen.

Välsignelse av hemmet

Gud ger oss ständigt goda gåvor: hem och familj, mat och dryck, hälsa och arbete. Därför tackar vi honom för allt detta. Genom att välsigna hemmet ber vi också om Guds närvaro där. Vi ber om frid, kärlek och styrka för alla familjemedlemmar. Välsignelse av hem förrättas då vi har flyttat till ett nytt hem eller då livssituationen på något annat sätt avgörande förändrats. Kontakta församlingens kansli för att komma överens om detaljer. Dessutom kan Du också direkt kontakta den präst Du önskar för förrättningen.
 
Liitteet:
- Myrskylän seurakunnan hautahoitohinnasto 1.3.2021 (docx-tiedosto 14,58 kt)

 
Liity kirkkoon!
Myrskylan seurakunta - Mörskom församling


Myrskylän seurakunta
Mörskom församling

 

 

Ajankohtaista

MYRSKYLÄN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRA
Myrskylän seurakunnan kirkkoherra Jari Flink on irtisanoutunut virastaan. Kirkkoherran virka Lue lisää...
- - - - -
YHTEISVASTUUKERÄYS 2024
Yhteisvastuukeräys 2024 on alkanut. Vuonna 2024 Yhteisvastuu keskittyy nuorten elämänhallinnan ja Lue lisää...
- - - - -
Nuorten After school yläastelaisille tiistaisin klo 15-17.
Tule pelailemaan, haukkaamaan pientä purtavaa, tekemään läksyjä ja näkemään tuttuja! Lue lisää...
- - - - -
Lisää uutisia

Etusivu | Ajankohtaista | Yhteys | Hallinto-Administration | Palvelun tie - Betjänas vägen | Pyhät juhlat-Kyrkliga förrättningar | Rippikoulu-Skriftskola | Seurakuntamme-Vår kyrka | Töitä tarjolla seurakunnassa | Tukea elämään-Stöd för livet